Scoutkåren Vikingarna
Scouterna
Måndag 21 januari 2019,

VIKINGARNAS STUGOR

1926

Enligt gåvobrev daterat den 30 maj 1926, blir vi ägare till Sjöviksstugan (Storstugan) genom en donation av byggmästaren Axel Adling. Stugan restes nära Lovö vattenverk, som då inte fanns.
Fyra år senare, då Vattenverket skulle byggas, måste vi flytta stugan till dess nuvarande plats.
Vi arrenderar marken av Statens Fastighetsverk, SFV.

50-talet

Brunn borras, vedbod / pumphus samt toaletter ("giraffhuset") byggs.
Nya sängar i Storstugan. Ny öppen spis, nummer 4. Det långa bordet med bänken byggs. Takkronan för stormlykta (då höj- och sänkbar).
Ny brygga (den högre) byggs.

60-talet

Väggen mellan ledarrummet och köket rivs och dörren mellan ledarrummet och rummet sätts igen så Sjövik får ett större och bättre kök.
Gasolspis till köket.

70-talet

Sjövik får telefon. Ny öppen spis med fotogenkamin ("Warmwind").
Båthuset byggs. Ny toalettbyggnad. Vedboden byggs till med tvättrum och toaletter.
Handens Centrum växer alltmer och kåren beslutar att flytta stugorna i Handen till tomten på Lovö. Stugorna monteras ned och transporteras till Sjövik. De tre patrullstugorna blir ganska snart användbara medan ledarstugan bara reses men inredningen görs ej nu.

1985

Köket moderniseras men det finns fortfarande ingen el att driva spis, kyl m m med.

1986

Rummet i Storstugan renoveras med bl a insättning av större fönster och golvfasta bänkar.

1987

Äntligen får vi elektrisk ström till Sjövik.

1989

Kåren får genom en större donation möjlighet att få arbeten gjorda med hjälp av en entreprenörer.

1993

Vatten inomhus i köket i Storstugan. Väggar, golv och tak i Ledarstugan iordningställda.

1994

Nytt sophus anläggs vid parkeringen.

1995

Pentry i ledarstugan klart. Ny flytbrygga anskaffas liksom två nya segelbåtar av typ 2-krona, samt en ny följebåt.

1997

Patrullstugorna iordningställs, renoveras och målas om ut- och invändigt samt nya väggfasta sängar monteras. Utvänding renovering av Ledarstugan.

1999

Nytt tak på Storstugan inklusive skoning runt skorsten samr ny ventilationsstos. Nya vindskivor.

2000

Gamla bryggan (den högre) byggs om efter samma stil som tidigare.

2001

Den gamla flaggstången byts ut mot en modern i glasfiber under försommaren.
Ett nytt betongfundament gjuts nere vid sjön för att kunna hålla flytbryggan på plats.
Vi får under tidig höst vattenfrågan ordnad till gamla stugan. Samtidigt dras även vatten in till ledarstugan.
Sjövik fyller 75 år, det firas med stor fest under Sjöviksdagen söndagen den 23 september, med helstekt lamm m m.

2002

Plåttak på patrullstugorna, samma sort som övriga stugor och uthus. En del nya möbler.

2003

Målning av hallen i storstugan samt ny matta. Ombyggnad av verandorna på ledarstugan samt ny dörr efter inbrott. Bommar för dörrarna till ledarstugan och båthuset. Målning av dörren till storstugan.

2004

Ny bojsten sjösatt. Den gamla bokhyllan renoverad och uppsatt i ledarstugan. Utvändig målning av storstugan påbörjad. Ny grund på Trean.

2005

Ny jollebrygga för 2-kronorna, med Y-bommar.

2006

Ombyggnad av dassen med urinseparerande insatser, och anskaffning av kompostbehållare, sedan kommunen slutat hämta latrin.

2007

En begagnad canadensare inköps.

2008

Två nya bänkbord, donerade av OV Olle Enell.

Återuppbyggnad av terrassen nedanför flaggstången efter ras. SFV fäller skog vid vårt område och, felaktigt, inom området.

2009

Storstugan målas färdigt utvändigt. Start av fönsterrenovering i Ledarstugan. 2-kronorna säljs.

Fräsning av 25 stubbar mellan husen.

2010

Stigen renoveras av SFV, efter avverkningen.

2012

Jollebryggan rivs, efter att ha pressats sönder av isen.

2014

Vi får ett tredje bänkbord, donerat av Old Vikings.

2017

Pumpen - minst 24 år gammal - byts mot en ny. Eftter det har vi inga problem med vattnet.

Alla hus med skorsten får takstegar för sotarens säkerhet.

Målning av den bryna färgen på alla tolv fönster på patrullstugorna. Målning av tre av dörrarna på uthuset.

Nya trappor till Ettan och Tvåan samt helt ny veranda till Tvåan.

 

 
Webmaster Harald Kuntze (webmaster at vikingarna.net). Sidan uppdaterad 2015-02-13 17:20.