Scoutkåren Vikingarna
Svenska Scoutförbundet
Lördag 17 november 2018,

VIKINGARNAS STUGOR

1926
Enligt gåvobrev daterat den 30 maj 1926, blir vi ägare till Sjöviksstugan (Storstugan) genom en donation av byggmästaren Axel Adling. Stugan restes nära Lovö vattenverk, som då inte fanns.
Fyra år senare, då Vattenverket skulle byggas, måste vi flytta stugan till dess nuvarande plats.
Vi arrenderar marken av Statens Fastighetsverk, SFV.
50-talet
Brunn borras, vedbod / pumphus samt toaletter ("giraffhuset") byggs.
Nya sängar i Storstugan. Ny öppen spis, nummer 4. Det långa bordet med bänken byggs. Takkronan för stormlykta (då höj- och sänkbar).
Ny brygga (den högre) byggs.
60-talet
Väggen mellan ledarrummet och köket rivs och dörren mellan ledarrummet och rummet sätts igen så Sjövik får ett större och bättre kök.
Gasolspis till köket.
70-talet
Sjövik får telefon. Ny öppen spis med fotogenkamin ("Warmwind").
Båthuset byggs. Ny toalettbyggnad. Vedboden byggs till med tvättrum och toaletter.
Handens Centrum växer alltmer och kåren beslutar att flytta stugorna i Handen till tomten på Lovö. Stugorna monteras ned och transporteras till Sjövik. De tre patrullstugorna blir ganska snart användbara medan ledarstugan bara reses men inredningen görs ej nu.
1985
Köket moderniseras men det finns fortfarande ingen el att driva spis, kyl m m med.
1986
Rummet i Storstugan renoveras med bl a insättning av större fönster och golvfasta bänkar.
1987
Äntligen får vi elektrisk ström till Sjövik.
1989
Kåren får genom en större donation möjlighet att få arbeten gjorda med hjälp av entreprenörer.
1993
Vatten inomhus i köket i Storstugan. Väggar, golv och tak i Ledarstugan iordningställda.
1994
Nytt sophus anläggs vid parkeringen.
1995
Pentry i ledarstugan klart. Ny flytbrygga anskaffas liksom två nya segelbåtar av typ 2-krona, samt en ny följebåt.
1997
Patrullstugorna iordningställs, renoveras och målas om ut- och invändigt samt nya väggfasta sängar monteras.
1999
Nytt tak på Storstugan inklusive skoning runt skorsten samt ny ventilationsstos. Nya vindskivor.
2000
Gamla bryggan (den högre) byggs om efter samma stil som tidigare.
2001
Den gamla flaggstången byts ut mot en modern i glasfiber under försommaren.
Ett nytt betongfundament gjuts nere vid sjön för att kunna hålla flytbryggan på plats.
Vi får under tidig höst vattenfrågan ordnad till gamla stugan. Samtidigt dras även vatten in till ledarstugan.
Sjövik fyller 75 år, det firas med stor fest under Sjöviksdagen söndagen den 23 september, med helstekt lamm m m.
2002
Plåttak på patrullstugorna, samma sort som övriga stugor och uthus. En del nya möbler.
2003
Målning av hallen i storstugan samt ny matta. Ombyggnad av verandorna på ledarstugan samt ny dörr efter inbrott. Bommar för dörrarna till ledarstugan och båthuset. Målning av dörren till storstugan.
2004
Ny bojsten sjösatt. Den gamla bokhyllan renoverad och uppsatt i ledarstugan. Målning av storstugan påbörjad. Ny grund på Trean.
2005
Ny jollebrygga för 2-kronorna, med Y-bommar.
2006
Ombyggnad av dassen med urinseparerande insatser, och anskaffning av kompostbehållare, sedan kommunen slutat hämta latrin.
2008
Återuppbyggnad av terrassen nedanför flaggstången efter ras. SFV fäller skog vid vårt område och, felaktigt, inom området.
2009
Storstugan målas färdigt. Start av fönsterrenovering i Ledarstugan.
Fräsning av 25 stubbar mellan husen.
2010
Stigen renoveras av SFV, efter avverkningen.
2012
Jollebryggan rivs, efter att ha pressats sönder av isen.
2014
Vi får ett tredje bänkbord, donerat av Old Vikings.
 
Webmaster Harald Kuntze (webmaster at vikingarna.net). Sidan uppdaterad 2016-05-15 20:56.