Scoutkåren Vikingarna
Scouterna
Måndag 21 januari 2019,

Sjövik i dag, 14 juni 2006

Det har hänt och händer mycket på Sjövik i dessa dagar, så en liten rapport kan vara på sin plats.

Gjort nyligen

 • Vi har haft några s k ’träd- och vedkvällar’, för att försöka få en acceptabel nivå i vedboden. Vi har varit för få för att fälla några träd, men vi har kapat upp två vindfällen i grannskapet. En del såga och hugga blev det, så nu är nivån i alla fall hyfsad.
 • Veckan före Sjöviksdagen städades storstugan från golv till tak. Tyvärr hann vi inte med ledarstugan och patrullstugorna.
 • Främre utrymmet i ’giraffhuset’ är röjt och städat och är nu ett tillfälligt dass.
 • Överdäckningen av jollebryggan är så gott som klar.

Pågår

 • Latrinhämtningen har upphört sedan årsskiftet, så just nu har vi en provisorisk lösning, Skogstoan, som fungerar ungefär som dom gamla tunnorna, men är återvinningsbar och kan grävas ner. Hittills har vi gjort av med fem tunnor, som nu är nergrävda. Två är på gång och ytterligare två är oanvända. Med det hoppas vi klara oss tills vi har en permanent lösning.
 • Den lösning vi har beslutat (vi hade just inga val) är att sköta komposteringen själva. Vi har köpt och levererat ut två kompostkärl a 500 l, två urinseparerande toalettinsatser samt ett antal tunnor och dunkar.
 • Kompostbehållarna kommer att placeras en liten bit upp i skogen ovanför stigen och grävas ner en bit för att underlätta hanteringen.
 • De bägge toalettutrymmena kommer att byggas om till gammaldags torrdass (som dom var en gång), men med separerande insatser. I det ena är golvet så skadat att det måste bytas.
 • Vid åskvädret 30 maj sa tre av våra element upp sig. Nya kommer i veckan och ska dit så fort det går. Det blir oljefyllda, för den leverantör vi anlitade förra gången har slutat med direktverkande och vi fick ett väldigt bra pris där.
 • Målningen av Storstugan har pågått några år och kommer att fortsätta, men det blir inte förrän i höst. Verandan och södra väggen är klara, västra väggen är halvfärdig.
 • En kompostkvarn är inhandlad för att tillverka komposteringsmaterial av ris i stället för att elda upp riset och köpa pellets.
 • 2-kronorna är under reparation. Den ena behöver ny plast i hela förstäven efter en skada i höstas, den andra väntar på nylackade tofter.

Planerat

 • Elkabeln från storstugan går till ledarstugan, därifrån till uthuset och vidare till patrullstugorna. Den är lite klent dimensionerad så spänningsfallet blir stort vid hög belastning. En tanke är att dra ytterligare en kabel, direkt till uthusen, så att ledarstugan frikopplas från uthus/patrullstugor. En extra vinst med detta är att man då slipper problemet med att jordfelsbrytaren i ledarstugan inte är åtkomlig för våra externa hyresgäster.
 
Webmaster Harald Kuntze (webmaster at vikingarna.net). Sidan uppdaterad 2008-11-30 14:54.