Scoutkåren Vikingarna
Scouterna
Måndag 21 januari 2019,
Rapport från Riksskeppsråd 2008

Rapport från Riksskeppsråd 2008

 

Sedan ett par år tillbaka har kåren deltagit i riksskeppsrådet, ett årligt möte för alla Sveriges sjöscoutkårer där gemensamma frågor kan diskuteras och behandlas. Riksskeppslaget har till uppgift att främja medlemskårernas sjöscoutverksamhet. Under året arbetar ett arbetsutskott med de frågor som behandlats. Den som vill veta mer om riksskeppslaget och vad vi kom fram till kan gå in på www.sjöscout.nu och läsa mer om detta i protokollen.

 

På årets möte som hölls i Gävle var huvudfrågorna som behandlades det nya sjöscoutprogrammet, profilering för sjöscouter och medlemsutveckling. Mötet utgör även en möjlighet att tala med andra kårer och få inspiration från hur de gör. En del frågor behandlades i mindre grupper på samma sätt som på förbundsstämman.

 

Några av de saker som berördes under mötet:

  • Möjlighet att anordna en SjöSLUG för ökat utbyta av erfarenheter på seniornivå mellan landets sjöscouter
  • Utbildningsmaterial som uppgiftsböcker
  • Användande av sjöscoutloggan
  • Samarbete med Sjösäkerhetsrådet
  • Nästa sjöscoutläger 2010
  • Profilering – kläder, logga,
  • Hur vi skall behålla medlemmar

 

Jag har deltagit på alla modernare riksskeppsråd (rådet återupptogs 2004) och tycker att det viktigaste jag fått med mig är insikt i hur andra kårer bedriver sin verksamhet och många nya kontakter. Jag rekommenderar fler att komma med till dessa möten för att få del av hur sjöscouting i Sverige ser ut och skall utvecklas.

 

Sjöhälsningar,

 

Patrik Brising

(representant för kåren och medlem i riksskeppsrådets AU)

 
Webmaster Harald Kuntze (webmaster at vikingarna.net). Sidan uppdaterad 2008-11-30 14:51.