Scoutkåren Vikingarna
Scouterna
Måndag 21 januari 2019,

Vill Du bli scout?

Här kan Du anmäla Ditt intresse till Scoutkåren Vikingarna. Du blir sedan placerad i kö och kontaktad.
Vi har normalt intagning höst och vår.

Fyll i uppgifterna och tryck på "Skicka!".  * =obligatoriska uppgifter. Du får en kopia av anmälan efter en stund.
Barnets namn*
Årskurs* Om åk < 2, börjar åk 2 när?
Målsmans namn* (---> forts)
Adress* Postnr-, adr*
Tfn bostad*
Mobiltfn
Mailadress* Upprepa mailadress*

Jag kan hjälpa till som ledare (ledares barn har företräde) Ja Nej
Har varit scoutledare Ja Nej

Kommentar / önskemål


Checkkod, för att utestänga oberöriga: 928723. Skriv av checkkoden i rutan:


Om formuläret inte fungerar kan du istället e-posta uppgifterna till Scoutkåren Vikingarna: Ann Furuskog
Andra scoutkårer kan sökas på Svensk Scoutings site http://www.bliscout.nu/
 
Webmaster Harald Kuntze (webmaster at vikingarna.net). Sidan uppdaterad 2017-10-13 10:24.