Scoutkåren Vikingarna
Svenska Scoutförbundet
Torsdag 21 juni 2018,

Medlemsavgift

Medlemsavgiften till scoutkåren är 800 kronor per termin fr o m våren 2014. Ledare och assistenter på avdelning samt övriga funktionärer i scoutkåren är avgiftsbefriade d.v.s. betalar ingen avgift.

Stödjande medlemmar betalar minst 300 kronor per kalenderår, men får då ingen försäkring eller tidning.

Betalning

Denna termin, hösten 2016, kommer medlemsavgiften att faktureras direkt av vår riksorganisation Scouterna.
Avgiften är fortfarande 800:- per termin och fakturan kommer att skickas i slutet av september.
Har du inte fått den i mitten av oktober, meddela din avdelningsledare.

Stödjande medlemmar betalar som tidigare på Scoutkåren Vikingarnas bankgiro 5671–9370.

Varför avgift?

Även om scoutkåren är en ideell förening (d.v.s. ingen har betalt för den tid man lägger ner) har vi kostnader, t.ex. hyran för lokalen, försäkringar (gäller under aktiviteter i scouterna samt till och från aktiviteterna) samt en medlemstidning.
Bl.a. försäkringarna gör att den som inte betalat sin medlemsavgift inte kan följa med på utflykter, övernattningar och liknande aktiviteter.

Långa månader, korta pengar?

Räcker inte familjens pengar till allt, men scouten/-erna vill vara med? Ring vår kårordförande, ingen ska behöva stå utanför scouterna på grund av pengabrist.

 
Webmaster Harald Kuntze (webmaster at vikingarna.net). Sidan uppdaterad 2016-09-28 16:09.