Scoutkåren Vikingarna
Scouterna
Måndag 21 januari 2019,
JOTA 2007 för Långskeppen

JOTA 2007 för Långskeppen

Jan Stigell

 

JOTA hölls i år under helgen 20 – 21 oktober. Speciellt för i år var ju dels scoutings 100-årsjubileum, och sedan var det också 50-årsjubileum för JOTA, som alltid hålles den tredje fulla helgen i oktober. Efter överenskommelse med Långskeppens avdelnings­ledare skulle scoutkåren Vikingarna även i år delta i JOTA, och Jan, ledare på Sleipner och radioamatör, skulle stå för radioprylarna.

 

Efter att ha anmält scoutkåren till Svenska Scoutrådets radioscoutgrupp kom efter hand diverse information. Scoutfrekvenser att använda, tider och frekvenser för de nordiska scoutförbundens incheckningar, samt slutligen ett skandinaviskt JOTA-pussel med koordinater i bästa Master-Mind-stil där man skulle utbyta koordinater med andra stationer. Utrustningen plockades i ordning, med såväl stationer som antenner för olika frekvensband. En extra kortvågsstation kunde lånas från Stockholms FRO-förbund. Under fredagen fraktades allting sedan ut till Sjövik för att ställas i ordning i ledar­stugan inför lördagens officiella incheckning. När det sedan blivit riktigt mörkt kom slutligen även Långskeppen ut och flyttade in i lämpliga stugor.

 

Lördagen inleddes med upprättande av två HF-antenner. En long-wire kopplades via en AH-4 automatavstämmare till kortvågsstationen i ledarstugan. En G5RV-dipol kopplades via en manuell tuner till FRO-stationen i storstugan, och sedan hängdes antenntrådarna upp mot en tall nere i slänten. G5RV:n drogs via flaggstången till en annan tall, medan long-wiren drogs via en björk. AH-4:an fick sedan en motviktslina dragen runt ledar­stugan. Tyvärr hade vi en glappkontakt i AH-4:an så vi hördes nätt och jämnt vid in­check­ningen, trots att samma apparatur hade använts helgen innan på Sjövik!

 

Efter incheckningen restes sedan en högantennmast med 144 MHz-antennen bredvid ledarstugan, varefter AH-4:an plockades isär. Glappkontakten upptäcktes rätt om­gående, och efter åtdragning fungerade allting som avsett. Tyko, som gått en amatör­radio­kurs men ännu inte skrivit provet, instruerades i hanteringen av den extra kort­vågs­stationen för att kunna såväl lyssna som (eventuellt) sända själv. Det blev dock endast lyssnande för hans del.

 

Vad fick vi då fatt på för stationer? Efter incheckningen, som för vår del sköttes från Ösmo Scoutkår på kortvåg, kom ett par timmar senare en spansk JOTA-station in med god hörbarhet. Omkring 20 minuter senare pratade vi med Malta, och där var det en 11-årig scout som genomförde sin första radiokontakt. Man hörde en basröst i bakgrunden som sufflerade rätta uttryck ”Sierra” följt av en mycket ung röst ”Sierra” och sedan vidare hela Jans signal SM0WHH som internationellt bokstaveras ”Sierra Mike Zero Whisky Hotel Hotel”, även om Jan ibland använder ”Single Malt Zero Whisky Hic Hic”. Den bokstaveringen sändes dock inte över radion den här gången! När man sedan pro­vade 144 MHz förväntade vi oss lokala kontakter, men istället kom en glad överraskning i form av en gammal bekant nere hos Kisa scoutkår i Östergötland. Han och Jan hade samarbetat i amatörradiotältet såväl på Scout-2001 som Jiingijamboree 2007. Efter den kontakten avslutats var det dags för lunch.

 

Efter lunchen fick vi sedan kontakt med två portugisiska scoutstationer, där den andra kontakten hamnade hos Portugals Katolska scoutförbunds huvudstation. Sedan följde en engelsk jubileumsstation varefter en annan gammal bekant från båda storlägren kom in från Södertörns scoutkår. Dagen avslutades med en kontakt med en scoutkår i Tartu i Estland.

 

På söndagen började vi med en kontakt med Norbergs scoutkår i Västmanland, och därefter kom det en långväga gäst in på radion. Det var en JOTA-station i nordöstra Brasilien som hördes hyfsat bra. Efter honom kom en fransk ”normal” radioamatör in, och slutligen fick vi kontakt med en officiell JOTA-station i Spaniens distrikt 3, Catalunya/Katalonien. Hans signal fanns det bara en per distrikt, samma bokstäver men ersättande av lämplig distriktssiffra. Sedan var det bara (HA!) att börja riva utrustningen samt städa av stugorna.

 

Precis som när man sportfiskar finns det alltid ”Den som slet sig”. I vårt fall var det tre stationer som vi hörde men inte kunde få kontakt med. En station var på Azorerna ute i Atlanten, en på Saint Helena i Sydatlanten och den mest spännande var en officiell scout­station i Khartoum i Sudan! I alla fallen hördes en vägg av signaler från andra sta­tioner som också ville ha kontakt med dem.

 

I nedanstående förteckning, som är en förenkling av radiologgen från årets JOTA, ser man i första kolumnen dagens datum, därefter tiden i GMT (svensk sommartid - 2 timmar), därefter motstationens anropssignal följt av frekvensbandet i MHz, sedan kommer sändningssorten följt av motstationens operatörs namn. Sist i tabellen kommer en förklaring av vad det är för station med nationaliteten angiven. Två stationer har även där sin position i en för alla radioamatörer gemensam modell (KO38CS, JN11EM) Som man kan se i tabellen använde vi kortvågsband från 80 till 15 meter samt 2-meters­bandet. Det sägs att man inte kan använda så höga band som 15 meter med så låga sol­fläckstal som det är nu, men det hade i så fall man glömt att tala om för motstationerna! För den som undrar kommer sist en förteckning av använda band och motsvarande frekvens.

 

20    0857        SK0SI                       3,5     SSB        Johann       Incheckning JOTA 2007, (Johann SM0XPH) Sverige

20    1055        EC1AGZ                18        SSB        Jesus          Spanien

20    1113        9H1SVS                 21        SSB                            JOTA stn, Malta

20    1153        SK5KX                144        FM         Linus          Kisa scoutkår (Linus SM5OUU), Sverige

20    1541        CT7EPO                 14        SSB        Lindo          JOTA stn, Portugal

20    1554        CT8CNE                14        SSB        Marc           Lissabon, National HQ Station Catholic Scouts

20    1609        GB50TDS              14        SSB        Mike           JOTA stn, Newtown Abbot, SW England

20    1646        7S0SRS                    3,5     SSB        Ingemar      Södertörns Radioscouter, Hölö (Ingemar SM0SYQ), Sverige

20    1659        ES5JOTA                3,5     SSB                            JOTA stn, Tartu KO38CS, Estland

21    0931        SK5JV/5                   3,5     SSB        Torsten      Norbergs scoutkår, Sverige

21    1027        PT7ZT                   18        SSB        Mor            JOTA stn, Brasilien

21    1058        TM7RWC             18        SSB                            Frankrike

21    1136        AO3JAM              21        SSB        Juan            Official JOTA stn Catalunya JN11EM (Juan EA3ZF), Spanien

Våglängd (m)     Frekvens (MHz)

         80                                         3,5

            20                                       14

            17                                       18

            15                                       21

              2                                     144

 
Webmaster Harald Kuntze (webmaster at vikingarna.net). Sidan uppdaterad 2008-11-30 14:39.