Scoutkåren Vikingarna
Scouterna
Måndag 21 januari 2019,

Bidrag till hemsidan

Du som har text och/eller bilder av allmänt intresse som du vill ha in på vår webbplats, gör så här:
  • Välj ut ett antal bilder som du tycker ska vara med. Antalet beror på vad det handlar om, men fler än ca 25 är bara i undantagsfall acceptabelt. Jag vill inte ha massor av bilder med "du kan väl plocka ut dem du vill ha med"!
  • Skala ner dem till ca 400 x 600 pixels. Vet du inte hur man gör, tala om det så fixar jag.
  • Skicka aldrig många jättestora bilder, dom kommer oftast inte fram. Måste du skicka stora bilder: Skapa ett mail, spara det som utkast och se hur stort det blir. Mer än 10 Mb går oftast inte fram. I så fall, dela upp i flera mail.
  • Skriv en text som hänger ihop med bilderna. Visst kan man lägga upp bilder utan text, men det bästa är både och. Ren information kan bestå av bara text. Du kan skriva som ren text, med t ex Anteckningar, eller som en Word-fil. Kolla gärna rättstavning så slipper jag!
  • Tala om vilken rubrik du vill ha upp det under (gäller mest styrelse och funktionärer).
  • Tala om om du tillåter att jag redigerar bilder och/eller text eller om du absolut vill ha upp allt som det är.
  • Berätta om det är något annat jag behöver veta.
  • När allt är klart, skicka till webmaster@vikingarna.net.
Harald Kuntze, Webmaster
 
Webmaster Harald Kuntze (webmaster at vikingarna.net). Sidan uppdaterad 2018-12-13 12:00.