Scoutkåren Vikingarna
Scouterna
Måndag 21 januari 2019,

Spårare Sleipner AL

Sarah M Lindahl

073-0564719
sarah at vikingarna.net

Sleipner ass

Viola Söderlund

070-7271180
viola at vikingarna.net

Sleipner ass

Michelle Sommarborg

076-3981099
imp at vikingarna.net


If it
isn´t fun,
it isn´t
scouting!

Spårare Särimner AL


Ann Furuskog
08-92 80 07
070-738 73 95
myggan at vikingarna.net

Särimner

Caroline Wejstorp


lina at vikingarna.net

Särimner ass

Sebastian Craenen


sebastian at vikingarna.net

Upptäckare Utgård AL

Maria Lundberg

073-9404457
maria at vikingarna.net

Utgård

Josefin Ekman

072-2389797
josefin at vikingarna.net

Utgård

Sarah M Lindahl

073-0564719
sarah at vikingarna.net

Utgård


Magnus Kihlbaum

076-8444680
magnusk at vikingarna.net

Utgård

Claes Lindblom


claesl at vikingarna.net

Äventyrare Långskeppen AL

Patrik Brising
08-656 19 93

patrik at vikingarna.net

Långskeppen

Bjarne Nebelong

073-8857289
bjarne at nebelong.se

Långskeppen

Rafaels Amolin

070-7740034
rafaels at vikingarna.net

Långskeppen

Mattias Rosén


mattiasr at vikingarna.net

Långskeppen

Jenny Muda


Utmanare (Senior) Nidhögg AL

Mikael Holm

070-5569173
micke at vikingarna.net

Nidhögg

Jan Stigell

070-5716215
janne at vikingarna.net

Nidhögg

Alice Ström
08-6425567
076-1109521
alice at vikingarna.net

Mantikora AL

Tyko Brising

070-9185899
tyko at vikingarna.net

Mantikora

Jakob Wångby

070-3637078
jakobw at vikingarna.netTom
ruta!

Vi skulle
behöva en
ledare
till, för
att fylla
rutorna!
 
Webmaster Harald Kuntze (webmaster at vikingarna.net). Sidan uppdaterad 2018-10-10 12:52.